جمعه، مرداد ۴

نام مرا در جمع یاران می نویسی ؟


نام مرا در جمع یاران می نویسی؟
اسم مرا همراه خوبان می نویسی ؟

گرچه سراپا عذر تقصیرم اماما

آیا مرا از جان نثاران می نویسی ؟

من دوست دارم با شما همراه باشم

اسم مرا با دوستداران می نویسی ؟

یادش بخیر آن عاشقان پاک جبهه

آیا مرا از جان سپاران می نویسی ؟

یاران تو در جمع یاران هم غریبند

آیا مرا هم جزء آنان می نویسی ؟

یاران تو در خیمه ها غرق عزایند

آیا مرا از خیمه داران می نویسی ؟

یاران تو از هستی خود چون گذشتند

آیا مرا با سربداران می نویسی ؟

یاران تو راوی فتح کربلایند

آیا مرا هم با شهیدان می نویسی ؟

یاران تو در جمعه ها بی تاب هستند

نام مرا با جمعه داران می نویسی ؟

هیچ نظری موجود نیست: