شنبه، تیر ۲۹

دوستتان دارم....


هر چه بیشتر می اندیشم بیشتر شرمنده می شوم
هر چه بیشتر درنگ می کنم بیشتر به کنه و عظمت وجودی شما پی می برم
شما شیعیانتان را تنها نمی گذارید .شما بر زندگی آنان و در جزئیات فعالیتهای آنان نظارت می فرمائید । شما نسبت به شیعیانتان مهربانید و بدون آنکه آنان بدانند و بفهمند دستشان را می گیرید و بهترین مقدرات را برایشان تعیین می فرمائید شما دست انان را با عنایتهای خود می گیرید و از غرقاب گمراهی و ضلالت نجاتشان می دهید ومن چه ملموس و چه عینی این حضور گرم شما را احساس می کنم . همچون پدری بزرگوار که رفتار فرزندانش را زیر نظر دارد شما امام عزیز و رئوف نیز نظاره گر اعمال مائید و ای وای بر ما اگر قدر این موهبت را ندانیم .... ای وای بر ما اگر شکر این نعمت الهی را بجا نیاوریم ..... ای وای بر ما اگر از کرامتهای شما غافل باشیم ... کور باد چشمی که شما را نمی بیند ..... وای بر گوشی که صدای محبت شما را نشنود و وای بر دلی که از شما دور باشد و به زبان ادعای دوستی شما را داشته باشد ..... امام عزیزم ..... من شما را دوست دارم .... یا ابا صالح المهدی از خدا بخواهید که ما را یک لحظه از دامن پر مهر شما خاندان پر کرامت جدا ننماید ......


هیچ نظری موجود نیست: