دوشنبه، تیر ۱۲

دو بیتی های نیمه شعبانالسلام علیک یا ابا صالح المهدی
به شوقت آب و جارو کرده ام شاید بیایی
                                                          دلم را پر ز مینو کرده ام شاید بیایی
تمام غنچه های گل به رنگ عاشقی را
                                                          یکایک در دلم سو کرده ام شاید بیایی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گره از کار مهدی باز کن آقا رضا جان
                                                  دل شیعه به عشقش ساز کن آقا رضا جان
یقین دانی به جمع شیعیانش هم غریب است
                                                    به دستت این گره را باز کن آقا رضا جان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خزون من به عشق تو بهاره                 بهاری چون نسیم سبزه زاره

خدا دونه دلم دلبسته توست                دلم بی تو چو ابرا خون بباره
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
چه دنیاییست از غیر تو رستن                 ز هر چه ماسوایت دیده بستن

چه حالی می دهد سوی تو بودن           به کوک ساز تو دمساز بودن
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من گلی دارم به دنیا کز دو عالم برتر است
                                                         زینت و آرام جان مرتضای حیدر است
گر چه روی ماه خود بنموده پنهانم ولی
                                                         در ظهور و روشنی  شمس جهان را سرور است
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غبار از روی ماهت می نشانم                         به راهت من دو صد گل می فشانم

تمام غنچه های باغها را                                  درون ریسه گل می کشانم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الا ای اهل عالم خوش بخوانید                     به آهنگ دل گلها نوازید

که اینک مهدی ما از ره آمد                           عزیز حضرت زهرا در آمد
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
گر چه می خندم ولی در دل غمی دیرینه دارم
                                                            از فراق حضرتش داغ دلی بر سینه دارم
من برای قرب او کاری نکردم زین خجالت
                                                            گلنم اشک و غمی در عصر هر آدینه دارم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در حسرت دیدار رخت تشنه ترینم                عمریست که در سوز غمت خسته ترینم

گفتی که نهان دار ز دشمن سخن دوست               اندر سخن عشق تو آهسته ترینم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
این جمعه با جشن شما خوش جمعه ای دیگر شده
                                                          خندان لب هر شیعه و شادان دل حیدر شده
خواهم ز در گاه خدا سرعت دهد امر شما
                                                                 از بهر تعجیل فرج چشم همه بر در شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعه ها در کوی تو پر می زنم
                                                با دو صد دست دعا در می زنم
چون ندارم غیر کویت منزلی
                                                  جمعه ها در صحن تو سر می زنم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمعه را بی شما نمی خواهم                          ندبه را بی نوا نمی خواهم

من ز تنهاییت غمین گشتم                               من غم بی شما نمی خواهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من جمعه را بی نام تو خط می زنم در دفترم
                                                         گر بی تو آید جمعه ها از خاطراتم می برم
من جمعه ها بی یاد تو پژمرده و محزون شوم
                                                          گر جمعه ای حاضر شوی گلها به بزمم می بر

هیچ نظری موجود نیست: