جمعه، مرداد ۴

ای امید لحظه هایم دست نیلوفربگیر


ای امید لحظه هایم دست نیلوفر بگیر
ای تو تک بیت سرودم دست نیلوفر بگیر

تو امامی و منم پروانه ات
ای شکوه شعرهایم دست نیلوفر بگیر

دخترم در گیر و دار شیطنتهای هواست
ای تمام عشق پاکم دست نیلوفر بگیر

دخترم نادیده ظلم و جور و مستی زمان
ای طبیب درد هایم دست نیلوفر بگیر

دخترم کم تجربه در این غریبستان سخت
ای صفای شعر هایم دست نیلوفر بگیر

مهربانی و برای شیعیان تک گوهری
ای قریب لحظه هایم دست نیلوفر بگیر

هیچ نظری موجود نیست: