جمعه، مرداد ۴

من شما را دوست دارمبا همه مستی روحم با نماهنگ وجودم
با همه بود و نبودم در نسیم عشقئ و شورم
من شما را دوست دارم

در بلندای سجودم در ترنمهای روحم
در سخاوتها و جودم در شباهنگ سرودم
من شما را دوست دارم

نور چشم مصطفائید گلشن آل عبائید
منبع مهر و صفائید از تبار مرتضائید
من شما را دوست دارم

اصل هر اصلاح و نیکی منبع هر خیر و خوبی
ریشه صدق و شرافت مایه امید و گرمی
من شما را دوست دارم

رشته پیوند یزدان نور چشم هر مسلمان
حامل تفسیر قران رابطان وحی و ایمان
من شما را دوست دارم

هیچ نظری موجود نیست: