پنجشنبه، مرداد ۳

ای باغ سبز آرزو عیدت مبارکای باغ سبز آرزو عیدت مبارک
تنها ترین محبوب من عیدت مبارک

با مائی و ما از رخت محروم ماندیم
ای ساکن سجاده ها عیدت مبارک

ای قلب تو لبریز غم از سستی ما
ای اشک ریز شیعه ها عیدت مبارک

در دل دعا و بر لبت تکبیر دار
دلسوز پر مهر و وفا عیدت مبارک

چشمان تو آئینه زیبای هستی
ای دستگیر خسته ها عیدت مبارک

خواهم زحق دیدار تو نزدیک گردد
ای آبروی دیده ها عیدت مبارک

عید بهاران بی تو معنائی ندارد
آرامش اندیشه ها عیدت مبارک

آمد بهار و همچنان دور از وصالت

بنما عنایت از صفا عیدت مبارک

ترسم نباشم ساکن کوی تو ای دوست
بنما به حقم یک دعا عیدت مبارک

در سینه ام از دوریت عیدی نباشد
آرام بخش سینه ها عیدت مبارک

عید من و عید تمام شیعیانت
باشد به روز یاریت عیدت مبارک

یارب مبادا دوریم از راه مهدی
ای شاه بیت شعرها عیدت مبارک

آقای من عیدی من در پیشگاهت
یک نیم بیت آشنا عیدت مبارک

هیچ نظری موجود نیست: