جمعه، مرداد ۴

ای کاش در نوایم نای تو را ببینم


ای کاش در نوایم نای تو را ببینم
ای کاش در قنوتم روی تو را ببینم

ای کاش در نوایم در هر دعای عهدی
با هر نفس کشیدن آه تو را ببینم

ای کاش در نوای قرآن صبحگاهی
با هر نسیم رحمان نام تو را ببینم

ای کاش در دعایم همواره با تو باشم
راه تو را بجویم مهر تو را ببینم

ای کاش در طریق زیبای انتظارت
پا در رکاب باشم دست تو را ببینم

ای کاش در صفا و مروه به جستجویت
از شوق روی ماهت سعی تو را ببینم

ای کاش زنده باشم تا از سفر بیائی
چشمان خود بشویم نور تو را ببینم

هیچ نظری موجود نیست: