شنبه، تیر ۲۹

معصومه جان بار دگر بر ما نظر کنمعصومه جان بار دگر بر ما نظر کن
این روحهای خسته را آسوده تر کن

معصومه جان غیر شما عشقی نداریم
این اشکهای عاشقی پیوسته تر کن

توآگهی از شورش و عشق درونم
این چشمه های تشنگی را تشنه تر کن

عادت شده لطف شما بر روح و جانم
این سفره اطعام را گسترده تر کن

در گاهتان جای پریشانی نباشد
نور امید شیعه ها افزوده تر کن

گر بر دل زار و فکارم لطف داری
این عاشق دلخسته را دلبسته تر کن

مهر شما ، بر جان من تابیده چون نور
این چشمهای بسته را بیننده ترکن

من بر حریم قد­سیت هر شب دخیلم
این نبضهای عاشقی آهسته تر کن

دست نیازم سوی درگاهت دراز است
این دستهای وصل را پیوسته تر کن

در دامن پر مهرتان آسوده خفتم
دلهای پیوسته به خود شوریده تر کن

در خواب من بانوی من منت گذارید
لطف و کرم بر جان من همواره تر کن

زهرا فراهانی - 29 تیر 1387

هیچ نظری موجود نیست: