پنجشنبه، خرداد ۲۵

خانه ای هست ز بیت تو چرا غانی تر ؟

السلام علیک یا ابا صالح المهدی :

خانه ای هست ز بیت تو چرا غانی تر ؟

یا که از سلسله ی موی تو سبحانی تر ؟

هست آیا نفسی تازه کند این خسته ؟

لحظاتی ز تماشای تو نورانی تر ؟

باز کن پرده از آن صورت زیبا که مباد

صنمی از رخ زیبای تو ربانی تر

دل و دین باخته / هر کس که نگاهت دیده

به دو عالم نبود از تو بهارانی تر

کشتزار دل ما تشنه ی لطف است و ندید

مژگانی به جز از چشم تو بارانی تر

سخنت مصحف عشق است به دنیا و نبود

سخنی از غزل عشق تو قرآنی تر

فاش می گویم و بر عهد و وفا پابندم

شده ام از همه کس بهر تو قربانی تر

به همه شهر و دیار و بلدی آیا هست ؟

گذری از گذر کوی تو روحانی تر ؟

به همه دفتر شعری که نظر افکندم

اثری نامده از شعر تو رحمانی تر

گشته ام هر دو جهان را و چنان در حیرت

هست آیا به جهان از تو تماشایی تر ؟


اللهم عجل لولیک الفرج

هیچ نظری موجود نیست: