یکشنبه، تیر ۶

همی دانم نگهدارم شمایی

همی دونم نگهدارم شمایی

کلید گنج افکارم شمایی

خدا دونه که در اندوه غربت

خریدار دل زارم شمایی

در این شهر و دیار پر هیاهو

چراغ ذهن بیدارم شمایی

به احوال تمام شیعیانت

گواهی و هوادارم شمایی

من از تنهایی خود غم ندارم

چرا که مونس و یارم شمایی

همه روز و شبم وقف نگارم

طلوع صبح پر بارم شمایی

من از بیگانگان پروا ندارم

طنین و لحن گفتارم شمایی

همی گویم همی خوانم که والله

امام و سرور و یارم شمایی

کنون سر می دهم فریاد از دل

طبیب جان بیمارم شمایی

بدون حضرتت داری ندارم

شفای عشق تبدارم شمایی

چرا پروا کنم از روز محشر ؟

شفیع یوم اسرارم شمایی

به قربان شما فرزند زهرا

یگانه محرم کارم شمایی


دوم مرداد۱۳۸۸


هیچ نظری موجود نیست: