سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹

آیا تو هم شعر مرا می خوانی آقا ؟در نغمه های نای من میمانی آقا ؟

   آیا تو هم شعر مرا می خوانی آقا ؟


من جز در کوی شما جایی ندارم 

  آیا تو هم درد مرا می دانی آقا ؟


باب عنایت را برویم باز کردی 

 در نسخه های سوز  من می مانی آقا ؟


من در حریم مهرتان ماوا گرفتم 

  نام مرا حین دعا می خوانی آقا ؟


چشمان من در انتظار رویت توست

  در چشمه های اشک من می مانی آقا ؟


آیا در این خانه برایم هست جایی ؟

 آیا در این دلبستگی می مانی آقا ؟


قلبم شده روشن ز الطاف و عنایت

  در ردّ پای عشق من می مانی آقا ؟


یاران تو در خلوت خود هم غریبند 

   آیا به سربازان خود می بالی آقا ؟


در دفترم نام شما خوش جا گرفته 

 در لحظه های ناب من می مانی آقا ؟هیچ نظری موجود نیست: