پنجشنبه، مرداد ۳

ای وای بر دل من گر در رهت نباشد


ای وای بر دل من گر در رهت نباشد
ای وای بر دل من گر همرهت نباشد

عمریست در ره تو با شوق دل دویدیم
ای وای بر دل من گر همدمت نباشد

سوز و غم و طلب را با جام سر کشیدیم
ای وای بر دل من گر غمخورت نباشد

ما کودکان خود را با نام تو بخواندیم
ای وای بر دل من گر مَحملت نباشد

ما جامه های غم را با یاد تو فکندیم
ای وای بر دل من گر مشهدت نباشد

یک عمر با خیالت روز و شبان سپردیم
ای وای بر دل من گر صادقت نباشد

هر صبح بهر رویت تا شب به شوق رفتیم
ای وای بر دل من گر مُشفقت نباشد

در مروه و منا هم با عشق تو دویدیم
ای وای بر دل من گر در غمت نباشد

در کربلا بیادت پیمان شوق بستیم
ای وای بر دل من گر عاشقت نباشد

من سفره دلم را پیش تو باز کردم
ای وای بر دل من گر مُخلصت نباشد

هیچ نظری موجود نیست: