چهارشنبه، مرداد ۲

غربت صاحب زمان افسانه نیست


غربت صاحب زمان افسانه نیست
این نوای خستگی پنداره نیست


این همه بی مهری ما شیعیان
بر دل صاحب زمان سامانه نیست

ما به راه او قدم نسپرده ایم
ادعای عاشقی رندانه نیست

ما به راهش جان خود نفشانده ایم
این طریق عاشقی مردانه نیست

ما به ظاهر دعوی او می کنیم
این دورنگی و جفا جانانه نیست

این دل مفتون به دنیا و فریب
از برای حضرتش کاشانه نیست

او چه گوید زینهمه درد و فراق
این کتاب عاشقی شهنامه نیست

عشق او را در جهان فریاد کن
در عَلن ، نه در خفا، دزدانه نیست

عاشق او شو ، به این عشقت ببال
لطف او با عاشقان بیگانه نیست

در دعای خود ظهورش را بخواه
نامه دلدادگی شبنامه نیست

عشق او جان را تسلی می دهد
قوّت و نور دلت غمنامه نیست

هیچ نظری موجود نیست: